Geplaatst op: 30-11-2016Naar overzicht

Zeeland heeft een Zorgpact! 30 nov 2016

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en Zeeuwse overheden presenteren ambities om een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Zeeland.

Afgelopen donderdag 24 november is het Zorgpact Zeeland van start gegaan. In het bijzijn van Danny van Deursen (programmaleider landelijk Zorgpact namens VWS, OCW en SZW) presenteerden 14 bestuurders van de zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen en wethouders van de gemeenten Goes, Terneuzen, Middelburg en Schouwen-Duiveland hun ambities op de thema’s: leren in de praktijk, permanent leren, generiek/specifiek opleiden, kansen voor ieder talent, grensoverschrijdend werken en leren, vitale arbeidsmarkt en zorg en technologie.

Met het Zorgpact Zeeland wordt extra ingezet op de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsorganisaties en lokale overheden. Het doel: een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Zeeland en het leren en werken in zorg en welzijn innovatiever en toekomstgerichter te maken. Er is hiervoor een regionale actieagenda opgesteld die moet leiden tot meer zorg op maat en adequaat en toekomstbestendig personeel.

Lees meer over het Zorgpact Zeeland op www.viazorg.nl