Proclaimer

ZZ.nl is een product van Stichting ViaZorg, werkgeversorganisatie in zorg en welzijn in Zeeland (www.viazorg.nl).

Wij hebben de vacaturewebsite en het loopbaanportaal ZZ.nl zorgvuldig opgezet. Daarbij willen we informatie en content zo duidelijk mogelijk maken voor onze bezoekers.

Fouten of gebreken op ZZ.nl
Wij zijn verantwoordelijk voor onze site, maar het kan gebeuren dat er ergens een fout insluipt bij het maken van pagina’s. Mocht je ergens een fout tegenkomen, laat het ons weten, dan kunnen wij het voor je verbeteren!

Links
Op ZZ.nl proberen wij zo volledig mogelijk te zijn. Daarvoor linken we door naar andere websites, organisaties of pagina’s binnen onze websites. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites ligt bij de beheerders hiervan. Mocht een link op ons portaal niet werken of niet juist zijn, dan horen we dat graag.

Vragen?
Heb je vragen over ZZ.nl of suggesties? Neem dan contact op met ZZ via zz@viazorg.nl.