MBO-opleidingen in Zeeland

In Zeeland zijn twee MBO-instellingen die opleidingen bieden voor de sector zorg en welzijn.

Scalda
Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda biedt de volgende opleidingen aan binnen zorg en welzijn op de locaties Goes en Terneuzen:

Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs is bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs. De school heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam. Bij het Hoornbeeck College locatie Goes kun je terecht voor de volgende zorg- en welzijnsopleidingen: