Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Dat kan een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking zijn of een combinatie hiervan. Er wordt zorg en ondersteuning geboden bij alle aspecten van het leven: wonen, werk en dagbesteding, vrije tijdsbesteding, sociale activiteiten, gezondheid en veiligheid.

Beroepen
Bekijk hieronder een overzicht van de meest voorkomende beroepen.

Gehandicaptenzorgorganisaties in Zeeland

Meer info
Kijk ook eens op www.wateenvak.nl of www.werkenindegehandicaptenzorg.nl.