Verpleging en verzorging

In een verzorgingshuis wonen mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij krijgen onder meer huishoudelijke hulp, maaltijden en persoonlijke zorg. Hun zorgbehoefte is niet meer op te vangen met thuiszorg. Maar deze is ook weer niet zo groot, dat ze naar een verpleeghuis moeten. In een verpleeghuis wonen mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Dit vanwege ernstige lichamelijke of geestelijke klachten. Het gaat veelal om ouderen, maar soms ontvangen verpleeg- en verzorgingshuizen ook jongere mensen. Zij revalideren er bijvoorbeeld na een ongeluk of een ernstige ziekte. Sommige cliënten gaan na een tijdje weer naar huis of naar een verzorgingshuis. Anderen blijven er de rest van hun leven wonen.

Naast de huishoudelijke en persoonlijke zorg helpt een verzorgingshuis ook bij het leggen van contacten met andere bewoners, zodat mensen niet in een sociaal isolement raken. Onder andere om deze reden bieden steeds meer verzorgingshuizen ook een restaurantfunctie, een zorgboerderij en internetfaciliteiten aan en staan de deuren open voor bezoekers aan activiteiten vanuit de wijk.

Het aantal verzorgingshuizen zal in de toekomst steeds verder afnemen vanwege het kabinetsbesluit dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen.

Beroepen
Bekijk hieronder een overzicht van de meest voorkomende beroepen.

VVT- organisaties in Zeeland

Meer info
Wil je als HBO-V-er in de ouderenzorg werken? Kijk dan eens op www.daarzitmeerachter.nl.