Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen zijn er voor mensen die specialistische zorg nodig hebben. Mensen worden doorverwezen naar een ziekenhuis als andere zorgverleners de gezondheidsproblemen niet kunnen verhelpen. In het ziekenhuis zijn veel verschillende afdelingen en specialismen. Van spoedeisende hulp tot het laboratorium, van de polikliniek tot de kinderafdeling en van oogheelkunde tot intensive care. Er wordt dag en nacht zorg verleend: werktijden in de weekenden en avonduren zijn heel gebruikelijk. Alleen op poliklinische afdelingen krijgen patiënten kortdurende zorg.

Onder het werkveld ziekenhuiszorg valt ook revalidatiezorg. Zorg in een revalidatiecentrum kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidssituatie bij mensen met verschillende soorten aandoeningen. Revalidatie richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking.

Beroepen
Bekijk hieronder een overzicht van de meest voorkomende beroepen.  

Ziekenhuiszorg in Zeeland

Meer info
Kijk ook eens op www.volgjehart.nl.