Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Ontstaan
Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is in januari 2010 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oosterschelde Ziekenhuizen en de Stichting Ziekenhuis Walcheren.

De Stichting Oosterscheldeziekenhuizen (SOZ) bestond sinds 1981 na een fusie tussen ziekenhuis ‘De Bevelanden’ te Goes en het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. In 1987 zijn de locaties Bergzicht en St. Johanna in Goes in een nieuwe hoofdvestiging ondergebracht. In Zierikzee zijn sinds 2001 de klinische voorzieningen gesloten. Deze locatie doet dienst als buitenpolikliniek en dagbehandelingcentrum. SOZ was een algemeen ziekenhuis met 364 bedden en bood onderdak aan vrijwel alle medische specialismen.

Ziekenhuis Walcheren. Deze stichting is ontstaan in 1984 na een fusie tussen het Gasthuis in Middelburg en ziekenhuis Bethesda- St. Joseph te Vlissingen. De hoofdvestiging zetelde in Vlissingen. Na een proces van verbeteringen van de gezondheidszorg in Zeeland was er sprake van een intensieve overlegvorm met de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen (locaties Goes en Zierikzee) onder de naam “Samen Beter, Beter Samen” (SBBS).

In dat samenwerkingskader hebben beide ziekenhuizen een aparte stichting “ServiZZ” opgericht, waarin de ondersteunende diensten waren ondergebracht die aan beide ziekenhuizen diensten verleenden. Het betrof de afdelingen Finance & Control, Personeel & Organisatie en Secretariaat. In de loop van 2008 zijn nog andere ondersteunende onderdelen dezelfde weg gevolgd. De Raden van Bestuur waren in het bestuur van ServiZZ vertegenwoordigd.

Ziekenhuis Walcheren was een algemeen ziekenhuis met 369 bedden en bood onderdak aan vrijwel alle medische specialismen. Naast de basiszorg beschikte het ziekenhuis over een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) erkenning voor een PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) afdeling.

Naamgeving
De naam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werd gekozen vanwege de Zeeuwse achtergrond van Michiel de Ruyter. Hij werd geboren op 24 maart 1607 als Michiel Adriaenszoon De Ruyter in Vlissingen. Al op jonge leeftijd werd hij zeevaarder en wist snel op te klimmen van scheepsjongen tot schipper. Na zijn carriére in de walvisvaart, kaapvaart en koopvaardij wordt hij gevraagd in dienst te treden bij de Admiraliteit  van Zeeland.

Werken bij Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
vacatures.adrz.nl

Admiraal de Ruyter ziekenhuis

Contactgegevens

's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes
0113 234 000
info@adrz.nl
www.adrz.nl

Volg ons: