Allerzorg

Allerzorg is een innovatieve en ondernemende thuiszorgorganisatie en staat voor het leveren van kwalitatief goede zorg waarbij het belang van de cliënten altijd voorop staat. Onze zorg is ISO-healthcare gecertificeerd. Elke dag zijn wij bezig met onze zorg kwalitatief hoog te houden en als het kan nog beter te maken. In heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg, palliatieve zorg en specialistische zorg thuis. Allerzorg werkt met kleine teams, zo dicht mogelijk bij de cliënten. Zo kunnen we de zorg voor u snel laten starten, als het nodig is zelfs binnen drie uur.
Onze medewerkers luisteren en kijken naar uw persoonlijke omstandigheden en uw omgeving. Het uitgangspunt is dat alles kan wat echt nodig is en dat mensen boven regels gaan.

Allerzorg levert zorg in alle fasen van het leven en op alle gewenste momenten, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënten blijft. Zonder ingewikkelde procedures en lange wachttijden. Indien gewenst, ontvangt de cliënt al binnen drie uur de overeengekomen zorg. Om kwalitatief goede zorg te leveren zet Allerzorg zo min mogelijk verschillende medewerkers in per cliënt. De medewerkers van Allerzorg leveren ‘persoonlijke zorg’. Allerzorg is pas tevreden als de cliënten en de medewerkers tevreden zijn.

Zorg zoals je die voor je naasten wenst
Dat is de manier waarop onze zorgverleners dagelijks zorg verlenen. Onze medewerkers werken vanuit hun hart en geven zorg met aandacht en respect en met ruimte voor de cliënt om zichzelf te kunnen zijn.

Allerzorg

Contactgegevens

Kasteel 4
3441 BZ Woerden
0348 416 834
www.allerzorg.nl

Volg ons: