Zorginstelling Avezeer

Avezeer biedt ambulante begeleiding en ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen om deze te begeleiden naar zelfstandige deelname aan de maatschappij. De doelgroep is tussen de 16 en 23 jaar en vaak is er sprake van problematiek op meerdere levensgebieden. Eventueel kunnen jongeren woonruimte huren van Avezeer. Jongeren worden persoonlijk benaderd waarbij samen een kader wordt geboden en gemaakt zodat de jongere rust en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. In een kleinschalig team is Avezeer werkzaam in de regio’s Walcheren en Beveland. Ons kantoor bevindt zich in Arnemuiden.

Avezeer is in januari 2011 opgericht door Peter en Elma Borcheld. Vanuit hun jaren ervaring in de pleegzorg kwamen zij tot de conclusie dat voor jongeren uit de pleegzorg of een instelling vaak geen goede vervolgplek is. Zij hebben hun bedrijf opgezet waarin jongeren begeleid worden in hun ontwikkeling waardoor ze vaardigheden kunnen ontwikkelen om in de maatschappij te functioneren.