Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Missie en visie
Bevolkingsonderzoek Zuid-West organiseert en voert de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker uit in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De missie en visie van Bevolkingsonderzoek Zuid-West zijn leidend voor de organisatie.

Missie
De kern van wat Bevolkingsonderzoek Zuid-West doet en wat de organisatie wil bereiken, staat in de missie. Bevolkingsonderzoek Zuid-West draagt door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige opsporing van ziekten, waaronder kanker, met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Visie
De mogelijkheden voor vroege opsporing en behandeling nemen door de medisch-technologische ontwikkelingen in snel tempo toe. Daarnaast worden mensen zich steeds bewuster van het feit dat interventies op het gebied van primaire (lifestyle) en secundaire preventie (screening) de eigen gezondheid beïnvloeden. Bevolkingsonderzoek Zuid-West biedt in dit maatschappelijk veld screeningsprogramma’s aan die voldoen aan de geldende hoge kwaliteitsstandaarden die cliënten mogen verwachten.

Kernwaarden
De drie kernwaarden die de screeningsorganisaties gezamenlijk hebben geformuleerd zijn:

  • Deskundig
  • Zorgvuldig
  • Bewezen effectief

Deskundig
De bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker zijn wetenschappelijk bewezen effectief. De vijf screeningsorganisaties hebben als enige in Nederland een vergunning van de overheid om te screenen op kanker. Bevolkingsonderzoek Zuid-West en haar collega-screeningsorganisaties hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld als experts in de uitvoering van deze drie bevolkingsonderzoeken. De uitvoering wordt regelmatig getoetst met audits.

Zorgvuldig
De screeningsorganisaties zijn zorgvuldig in de omgang met cliënten, relaties en collega’s. De medewerkers bejegenen cliënten met respect, nemen reacties van anderen serieus en reageren binnen gestelde termijnen. Bevolkingsonderzoek Zuid-West en haar collega-screeningsorganisaties voeren het werk met zorg uit. Door regelmatige audits, verplichte ISO-certificering en te voldoen aan wet- en (privacy)regelgeving biedt Bevolkingsonderzoek Zuid-West de cliënt een verantwoord onderzoek aan.

Bewezen effectief
De bevolkingsonderzoeken naar kanker leveren bewezen effectieve gezondheidswinst op. Daarnaast zijn ze kosteneffectief: vroegtijdige opsporing en behandeling zorgt voor lagere kosten in het zorgtraject. De uitvoering van bevolkingsonderzoek borstkanker voorkomt jaarlijks 775 sterftegevallen. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voorkomt jaarlijks 225 sterftegevallen en het bevolkingsonderzoek darmkanker jaarlijks naar verwachting 2.400 wanneer het volledig is ingevoerd.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Contactgegevens

Maasstadweg 124
3079 DZ Rotterdam
088 248 21 00
www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl

Volg ons: