Stichting De Okkernoot

Welkom bij stichting De Okkernoot
Stichting de Okkernoot is een kleinschalige zelfstandige persoonsgerichte woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De appartementen, en de meeste woningen van de Okkernoot, bevinden zich midden in het dorp Schoondijke. En dat is niet toevallig! Want de bewoners van de Okkernoot staan óók midden in de samenleving. Zo gewoon mogelijk en alleen speciaal waar nodig. De Okkernoot biedt ondersteuning en geeft zo nodig zorg bij een verder zo zelfstandig mogelijk eigen leven. Het kleinschalige, zelfstandige karakter maakt dat we flexibel kunnen zijn, financieel sterk, en dat we zoveel als mogelijk maatwerk kunnen bieden aan de bewoner. Bewoners, medewerkers, familie, vrienden, vrijwilligers en dorpsgenoten. Samen bieden we voorwaarden zodat bewoners zich thuis kunnen voelen.

Over stichting De Okkernoot
De Okkernoot is een woonvoorziening waar liefde en respect voor mensen met een verstandelijke beperking het hart van de organisatie vormen. Het is een voorziening voor volwassenen van jong en oud, die een eigen, zo zelfstandig mogelijk leven willen leiden op hun eigen wijze. 

Werken bij stichting De Okkernoot
Stichting de Okkernoot biedt ondersteuning bij wonen aan meer dan 50 volwassenen van jong tot oud met een verstandelijke beperking. Zo kunnen deze bewoners een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Binnen Stichting de Okkernoot bieden gemotiveerde, betrokken en medewerkers ondersteuning en zorg aan kleurrijke mensen, als zij er om vragen. Onze medewerkers stimuleren de zelfredzaamheid. De mens staat daarbij altijd centraal. Spreekt dit je aan? deokkernoot.nl/vacatures

Stichting De Okkernoot

Contactgegevens

Pr. Bernhardstraat 2
4507 BE Schoondijke
0117 401 567
info@deokkernoot.nl
deokkernoot.nl

Volg ons: