Educonsult Zeeland

Educonsult biedt naast ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten op school ook pedagogische ondersteuning voor gezinnen. Gezinnen kunnen een indicatie voor deze zorg aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. Voor een groot deel gaat het om gezinnen die met alledaagse kwesties te maken hebben die zij zelf niet (meer) goed kunnen overzien of oplossen. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van communicatie, conflicthantering, gedragsproblematiek, omgaan met een ontwikkelingsstoornis, structuur aanbrengen of gezag. Soms gaat het ook om het organiseren van materiële en sociale randvoorwaarden voor de opvoeding, zoals financiën, huisvesting, een gezond sociaal netwerk en conflicten met instanties of buren.

U kunt terecht bij Educonsult voor onderzoek bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Dit valt onder de noemer basis-GGZ. Middels vragenlijsten, gesprekken en andere onderzoeksmaterialen brengen wij de cognitieve-, sociale- en emotionele ontwikkeling in kaart. Dit geeft een beeld van uw kind als persoon, van het gedrag en van de manier waarop hij of zij bijvoorbeeld informatie verwerkt.
Onderzoek en diagnostiek doen wij op een handelingsgerichte manier. Dat wil zeggen dat het doel van het onderzoek vooral is om u en uw kind/ de jongere inzicht te geven en handvatten voor praktische situaties aan te rijken. Psycho-educatie en behandeling (thuis, op school of in de praktijkruimte van Educonsult) volgt na de onderzoeksfase.

Nederstraat 37
4332 AX Middelburg
www.educonsultzeeland.nl