GGD Zeeland

Gezond zijn en blijven willen we allemaal. De publieke gezondheidszorg richt zich op het voorkómen van ziekte, niet op het behandelen daarvan. Namens de Zeeuwse gemeenten en samen met onze partnerorganisaties gaan we voor Zeeuwen die een leven lang mee blijven doen. We gaan uit van een positieve kijk op gezondheid en de eigen kracht van Zeeuwen en sluiten daarmee aan bij de veranderingen in de samenleving.

Bij de GGD Zeeland werken ruim driehonderd medewerkers. De meeste zijn arts of verpleegkundige. Daarnaast werken er managers, beleidsadviseurs, onderzoekers en gezondheidsbevorderaars. Zij worden ondersteund door administratief medewerkers en een Bedrijfsbureau. Alle functies zijn uiteraard M/V!

Eén van de grootste taken van GGD is het begeleiden van gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind van 0 tot 19 jaar, oftewel de Jeugdgezondheidszorg. Andere afdelingen van de GGD zijn: infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde, seksuele gezondheidszorg, reizigerszorg, medische milieukunde, meld- en actiepunt bemoeizorg, hygiëne en infectiepreventie en tuberculosebestrijding.

Wilt u graag werken of stage lopen bij de GGD Zeeland? Stuur dan uw motivatie en CV naar:
GGD Zeeland t.a.v. de afdeling HRM
Postbus 345
4460 AS Goes
Of via e-mail sollicitatie@ggdzeeland.nl

GGD Zeeland

Contactgegevens

Westwal 37
4461 CM Goes
0113 24 94 00
info@ggdzeeland.nl
www.ggdzeeland.nl

Volg ons: