Hoornbeeck College

Over het Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. De grondslag van de stichting is Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs. De school heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam.

Het bestuur van het Hoornbeeck College beschouwt Gods Woord als de enige norm voor het leven. Die norm is bepalend voor onze visie op de mens en de samenleving. Die norm bepaalt hoe we denken over de zin van het leven en van het werken. In het licht daarvan geeft de school invulling aan haar vormende en opvoedende taak. Het hoofddoel van de school is het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Gaven en talenten moeten, in afhankelijkheid van Gods zegen, benut en ontwikkeld worden. Op die manier kunnen wij ons leven in dienst stellen van God en onze naaste. Het is de kerntaak van de school om de studenten in ernst en liefde te wijzen op de noodzaak van de waarachtige bekering, gewerkt door de Heilige Geest.

Onze basis
Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (De Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het volmaakte Woord van God waarin we Hem als de weg naar zaligheid kunnen leren kennen.  We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is

De kerntaak
De kerntaak van onze school en ons personeel: jongeren onderwijzen, toerusten en vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is  jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Werken bij Hoornbeeck College
www.hoornbeeck.nl/werken-bij

Hoornbeeck College

Contactgegevens

Van Dusseldorpstraat 45
4461 LT Goes
085 483 8002
info@hoornbeeck.nl
www.hoornbeeck.nl

Volg ons: