Juutsom

Stichting Juutsom biedt dagbesteding, logeeropvang en wonen aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en/ of een psychiatrische beperking. Tevens biedt Juutsom dagbesteding aan volwassenen met uiteenlopende problematiek en van jong tot oud.

Wonen
Juutsom wil jeugdigen met diverse problematiek een warm thuis bieden waar zij in een landelijke omgeving kunnen toewerken naar een meer zelfstandig leven.
Het betreft wonen met begeleiding voor jongeren voor wie het niet mogelijk is gebleken in een gezinssituatie op te groeien. Jongeren kunnen bij Juutsom wonen voor de periode van enkele maanden tot meerdere jaren, in principe tot zij toe zijn aan een logische vervolgstap. Dit kan zijn: terug naar huis, begeleid zelfstandig wonen of doorstromen naar een behandelplek binnen een andere instelling.
Er zijn 12 tot 15 woonplekken beschikbaar. Wonen is gericht op een opvoedingssituatie, waarbij een gezinssituatie zoveel als mogelijk wordt nagebootst. Een klein team van professionals draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van persoonlijke begeleidingstrajecten samen met de cliënt. Gewerkt kan worden aan het vergroten van praktische vaardigheden zoals koken, reizen en omgaan met geld. Daarnaast is veel aandacht voor het leren omgaan met gedrags- en emotionele problemen zoals het omgaan met frustraties of het opkomen voor jezelf.  

Dagbesteding
In de dagbesteding kunnen deelnemers werken zonder werkdruk. Mensen kunnen bijdragen aan klusjes op de boerderij, de dierenzorg, het verwerken van fruit en groente. Er is ook veel ruimte voor recreatieve activiteiten zoals knutselen en spellen doen. Ook is het mogelijk dagbesteding te hebben bij Juutsom de Groe, waar geholpen kan worden bij het openhouden van de winkel Vers en Lekker. Hier worden boerderijproducten verkocht en verwerkt. Juutsom de Groe ligt in het museum straatje van het Vlaemse Erfgoed en deelnemers helpen stichting Groede met het ontvangen van gasten en het openhouden van kleine musea.

Juutsom

Contactgegevens

Oranjedijk 1a
4508 KC Waterlandkerkje
0117 401 653 
info@juutsom.nl
www.juutsom.nl

Juutsom spelen en werken