Juvent

Juvent onderscheidt zich door haar brede aanbod van specialistische hulp en behandeling.

Ambulante gezinshulp
Voor gezinnen waar sprake is van ernstige opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen en/of bedreigde ontwikkeling bij één of meerdere jeugdigen en voor multi-problemgezinnen waarin eventueel aanwezige minder intensieve hulp onvoldoende is of vastloopt.

De volgende hulpvormen worden geboden: Intensieve Pedagogische Thuishulp; crisishulpverlening; Multi Systeem Therapie; Signs of Safety; geweldloos verzet; netwerkberaad; Triple P; videohometraining.

Dagbehandeling
Voor kinderen waarbij gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen zo ernstig zijn dat ze daardoor niet kunnen functioneren op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school.

De volgende hulpvormen worden hierbij aangeboden: dagbehandeling (2 – 6 jaar); buitenschoolse opvang (BSO+); peuter/kleutergroep plus; zorg/onderwijs.

Pleegzorg
Afhankelijk van de situatie en wat de ouders zelf (op termijn) nog kunnen, kan het zo zijn dat kinderen voor korte tijd, soms alleen voor de weekenden en soms tot kinderen 18 jaar zijn in een pleeggezin, behandelgezin of gezinshuis wonen.

De volgende hulpvormen worden hierbij aangeboden: bestandspleegzorg; netwerkpleegzorg; netwerkscreening; gezinshuis; behandelgezin.

24-uurs zorg
Wanneer de problematiek van een kind het onmogelijk maakt om een kind thuis of in een pleeggezin te helpen, kan het tijdelijk in een behandelgroep bij Juvent komen wonen. Juvent behandelt complexe problemen bij kinderen tot 23 jaar in elke fase van hun leven. Ook bij kinderen met een licht verstandelijke beperking.

De volgende hulpvormen worden hierbij aangeboden: verblijf en behandeling; training + therapie.

Zelfstandigheid
Voor jongeren die meer ondersteuning vragen in de vorm van (dagelijkse) aandacht/toezicht en baat hebben bij leeftijdsgenoten waar ze zich aan kunnen spiegelen en optrekken, kunnen we woonruimte en begeleiding aanbieden.

Hier worden de volgende hulpvormen aangeboden: vertrektraining; Foyer/jongerenhuis; kamertraining; begeleid zelfstandig wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze kantoren bij u in de buurt, zie contactgegevens (tussen 8.30 en 17.00 uur) of mailen naar info@juvent.nl.

 

Juvent

Contactgegevens

Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Jacob Catsstraat 7
4532 BW Terneuzen
0115 64 30 30

Regiokantoor Walcheren
Prins Bernhardstraat 4
4332 XG Middelburg
0118 63 29 00

Regiokantoor Oosterschelderegio
Beukenstraat 62
4462 CA Goes
0113 23 70 66

Kantoor Veldzigt (ondersteunende diensten)
Park Veldzigt 43
4336 DW Middelburg
0118 63 28 00

info@juvent.nl

www.juvent.nl

Volg ons: