JUZT

Wie we zijn
Juzt is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. We werken met een brede groep betrokken, professionele hulpverleners vanuit verschillende specialisaties. Daardoor kunnen we altijd maatwerk bieden; de hulp die het best bij de situatie past.

Bij de behandeling van een kind werken we steeds nauw samen met de ouders en de omgeving. Regelmatig bespreken we het hulpverleningsplan en stemmen dit met elkaar af. Juzt werkt innovatief, kijkt voortdurend naar nieuwe werkwijze. Onze professionals bruisen van de ideeën. We werken volgens alle landelijke kwaliteitsnormen voor de jeugdhulp en evalueren continu of cliënt en verwijzer tevreden over ons zijn. Onze medewerkers volgen met regelmaat opleiding en training om up-to-date te blijven in hun vakgebied.

Wat we doen
Juzt biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen. Dat doen wij vanuit de visie dat opvoeden, veilig opgroeien en veilig samenleven niet altijd vanzelf gaan. Gezinnen kunnen dan steun vragen. Primair in het eigen sociale netwerk of aanvullend bij lokale voorzieningen. Soms zijn problemen zorgwekkend, complex en langdurig. Dit kan verbindingen en vertrouwen binnen gezinnen bedreigen en/of zijn de rechten van het kind ernstig in het geding. Dan kan aanvullend specialistische hulp van Juzt ingezet worden. Juzt biedt hulp bij opvoeden en opgroeien en hulp bij situaties van huiselijk geweld. Altijd zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.

De interactie tussen de cliënt en professional is het kloppend hart van Juzt. Alles daaromheen is gericht op het proces. In de hulpverlening gaan we bij Juzt uit van de eigen kracht van de cliënt en zoeken samen met hem naar een passende maatwerkoplossing Juzt werkt systemisch en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat Juzt ook aandacht heeft voor de omgeving van de cliënt. We richten ons op hulpbronnen en steunfiguren, met aandacht voor de risico’s, waarna we gezamenlijke een afwegingen maken van wat haalbaar is.

Werken bij Juzt
www.juzt.nl/vacatures

Juzt

Contactgegevens

Teteringsedijk 3
4817 MA Breda
076 525 6444
klantenbureau@juzt.nl
www.juzt.nl

Volg ons: