Kinderopvang Walcheren

Uw partner in groei
Uw kind maakt bij ons een goede start. Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

In onze pedagogische visie vormen 4 doelen de uitgangspunten van ons pedagogisch handelen. Namelijk het bieden van een veilige omgeving, het gericht zijn op de ontwikkeling door samen spelen, leren en genieten, zo veel mogelijk met ouders samen vorm gegeven en oog hebben voor elkaar. KOW is dan ook aanvullend op uw opvoeding. We zijn graag uw partner in groei!

Werken bij KOW
Werken bij KOW betekent op een professionele en leuke manier een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen. We beschouwen onszelf als een partner van ouders.

KOW biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar op kinderdagverblijven,  buitenschoolse opvanggroepen,  peutergroepen, peuterspeelzalen en via gastouders verspreid over Walcheren. Daarnaast verzorgt KOW de Boterhammenbrigade: het overblijven op de basisscholen. Bij al onze opvangvormen geven we kinderen de ruimte om met elkaar te spelen, te leren en te genieten in een veilige omgeving.

KOW werkt met deskundig personeel. De pedagogisch medewerkers beschikken minimaal over een Sociaal Pedagogisch Werken 3 (SPW 3) opleiding. Daarnaast is er de afgelopen jaren intensief geschoold. Per locatie is er een senior pedagogisch medewerker werkzaam. Hij/zij coacht collega's onder andere op het pedagogisch handelen. Op de locaties van KOW werken ook stagiaires die altijd boventallig werken, ofwel altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Kinderopvang Walcheren

Contactgegevens

Buitenhove 161
4337 HG Middelburg
0118 614 532
info@skow.nl
www.kinderopvangwalcheren.nl

Volg ons: