Kinderopvang Windekind / BSO Windkracht 4-12

Windekind en Windkracht 4-12 hebben een duidelijke missie, visie en strategie die de basis vormen voor de kinderopvang en de BSO. Deze geven kaders, richting, duidelijke doelstellingen en praktische handvatten.

 

Missie:

Kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige agrarische kinderopvang  en buitenschoolse opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Deze opvang bieden wij in een landelijke, groene  omgeving met ruimte, rust en respect waardoor kinderen geborgen en veilig kunnen spelen, kunnen ontdekken en kunnen beleven en waar zij anderen kunnen ontmoeten en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

 

Visie:

Om onze missie te bereiken zullen Kinderopvang Windekind en BuitenSchoolse Opvang

Windkracht 4-12:

  • werken aan emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale competenties van kinderen en aan het overdragen van normen en waarden;
  • kinderen dagelijks in contact brengen met dieren en de natuur en met alle facetten van de seizoenen;
  • werken conform de CAO kinderopvang met gekwalificeerd personeel dat de missie en (pedagogische) visie onderschrijft;
  • werken aan een goede relatie met ouders en andere betrokkenen die regelmatig getoetst wordt door tevredenheidsonderzoeken;
  • een hoogwaardige accommodatie realiseren die voldoet aan de eisen voor kinderopvang en onze (pedagogische) visie;
  • structurele deskundigheidsbevordering realiseren;
  • een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden waarin voldoende investeringsruimte zit voor continue kwaliteitsverbetering.

 

Strategie:

Door (vanuit de Verenigde Agrarische Kinderopvang) te  werken  met  een erkend  kwaliteitsmanagementsysteem is er een continu proces  van  uitzetten,  volgen,  analyseren en verbeteren van beleid. De bijbehorende procedures  en  protocollen  zijn  inzichtelijk en ISO 9001 gegarandeerd. Door de interne en externe audits die uitgevoerd worden, blijven de kwaliteit en het verbetermanagement van Windekind en Windkracht 4-12 inzichtelijk.

Lageweg 6-8
4443 RE Nisse
0113-351144
www.windekind.nl
info@windekind.nl