Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Medewerkers van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zijn goed opgeleid.

Naast de normale opleidingseisen, zijn onze collega’s extra geschoold. Onze senior pedagogisch medewerkers zijn ten minste in het bezit van een diploma SPW-4 en Unitmanagers zijn in het bezit van een HBO diploma.

Alle pedagogisch medewerkers die werken op groepen van 0 tot 4 jaar zijn of worden geschoold in het werken met een VVE (Voor en vroegschoolse Educatie) programma. Naast scholing in een VVE programma worden al onze pedagogisch medewerkers die werken op groepen van 0 tot 4 jaar ook geschoold in het werken met het observatie en registratie programma KIJK! Met behulp van dit programma brengen wij de ontwikkeling en het welbevinden van uw kinderen in beeld op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Jaarlijks nodigen wij ouders uit om deze ontwikkeling met ons te bespreken.

Werk je op de babygroep dan volg je extra scholing in het werken met baby's.

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn anders dan kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarom volgen onze vaste medewerkers van de buitenschoolse opvang aanvullende scholing in het omgaan met kinderen in de basisschool leeftijd!

Natuurlijk herhalen al onze pedagogisch medewerkers en gastouders ook jaarlijks Kinder EHBO.

Van onze pedagogisch medewerkers verwachten wij dat zij zich kunnen inleven in de gevoelens van de kinderen, dat zij inspelen op de behoeften van de kinderen, dat zij respect hebben voor de eigenheid van ieder kind, en dat zij uitvoering geven aan hetgeen we opgenomen hebben ons pedagogisch beleid.

Onze kantoormedewerkers zijn gediplomeerd voor het uitvoeren van hun werk en volgen daarnaast ook regelmatig trainingen, variërend van time management tot klantvriendelijkheid.  

 

Kinderopvang Zeeuws - Vlaanderen

Contactgegevens

Bellamystraat 28
4532 CP Terneuzen
(0115) 612368
info@kinderopvangzvl.nl 
www.kinderopvangzvl.nl

Volg ons: