Mentorschap Zeeland

Een mentor is iemand die over de persoonlijke belangen van de betrokkene waakt. Over zijn gezondheid en welzijn. Een mentor streeft ernaar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. Hij is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Als de betrokkene niet in staat is om te beslissen dan zal de mentor dat doen. Het mentorschap wordt beschikt door de kantonrechter.

Mentorschap Zeeland zorgt voor

  • Informatie en advies over het mentorschap
  • Bemiddeling voor cliënten bij het zoeken naar een geschikte mentor
  • Werving en selectie van mentoren
  • Coördinatie van de aanvraagprocedure bij de kantonrechter
  • Begeleiding en scholing van mentoren.

Hoe word je mentor?
Mentor kunt u worden via de Mentorschap Zeeland door u aan te melden als vrijwilliger. Na een eerste gesprek bieden wij de (kandidaat) mentor een basistraining aan. Deze basistraining bestaat uit zes dagdelen waarin alle onderwerpen rondom mentorschap behandeld worden. Na gebleken geschiktheid stellen wij de (kandidaat) mentor voor aan de betrokkene waarvoor het mentorschap is aangevraagd. Na wederzijdse instemming wordt de aanvraag bij de kantonrechter ingediend.

Mentorschap Zeeland

Contactgegevens

Noordmonsterweg 1
4332 SC Middelburg
06 1258 1561
info@mentorschapzeeland.nl
www.mentorschapzeeland.nl

Volg ons: