Nucleuszorg B.V.

Nucleuszorg is de koepelorganisatie, waaronder drie BV’s ressorteren. Onder Nucleus Huisartsenposten B.V. vallen twee huisartsenposten, één in Terneuzen en één in Oostburg. De huisartsenposten verlenen spoedeisende huisartsenzorg voor de inwoners en toeristen/passanten van Zeeuws-Vlaanderen tijdens de avond, nacht, weekenden en feestdagen. Dit is zorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

De triagist vraagt telefonisch de zorgvraag uit en bepaalt de urgentie. De triagist zet vervolgacties uit zoals een consult bij de huisarts, een bezoek van de huisarts thuis of een zelfzorgadvies.

Nucleus Zorg heeft een zorggroep Nucleus Chronische Zorg B.V. die zich richt op zorg aan mensen met een chronische aandoening. Daarnaast richt de zorggroep zich op planbare zorg: zorg met een voorspelbaar verloop.

Een zorggroep is een groep hulpverleners die samen afspraken maken over de te leveren zorg. De afspraken worden vastgelegd in zorgprogramma’s. Zorgprogramma’s dragen bij aan publieke belangen: 

  • Kwalitatief goede zorg (effectief) 
  • Samenhangende zorg (efficiënt) 
  • Bereikbare zorg 
  • Betaalbare zorg 

Binnen de zorggroep zijn verschillende zorgverleners werkzaam, waaronder ook de praktijkondersteuners huisarts (POH).  Nucleus Facilitair B.V.  heeft praktijkondersteuners huisarts voor verschillende zorgprogramma’s in dienst en detacheert ze naar de huisartsenpraktijken binnen Zeeuws-Vlaanderen.

Nucleuszorg B.V.

Contactgegevens

Vlietstraat 12
4535 HA Terneuzen
0115 643 002
info@nucleuszorg.nl
www.nucleuszorg.nl

Volg ons: