Prokino Zorg, onderdeel van Stichting Prokino

Stichting Prokino biedt, onder de naam Prokino Zorg, op diverse locaties in ons land jeugdhulp, gezins- en individuele begeleiding. In de regio Zeeland en Brabant zijn wij sinds 2001 actief, aanvankelijk onder de naam T-Care. Ons team in deze regio bestaat uit ca. 30 HBO-geschoolde ambulant begeleiders. In nauwe afstemming met de gemeenten (CJG, WMO) en andere zorginstanties, bieden wij professionele begeleiding thuis voor jeugd en volwassenen (individueel en systeemgericht), groepsbegeleiding (jeugd), woonbegeleiding voor 18 tot 23 jarigen (‘Kamers met Doorgroei’), begeleiding op school, groepsactiviteiten tijdens de schoolvakanties, en meer.

De vraag naar professionele begeleiding kan zijn ontstaan vanuit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. De begeleiding kan zijn gericht op ondersteuning bij alle facetten van het dagelijkse leven, zoals bij praktische zaken als omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne. Het kan ook gaan om het leren omgaan met anderen, grenzen leren kennen of het vinden van een dagbesteding. Prokino Zorg richt zich op mogelijkheden, op wat goed gaat en waar interesses liggen.

De begeleiders van Prokino Zorg helpen om zelf problemen op te lossen en mogelijkheden te vergroten en het versterken van de eigen kracht, zodat men zo zelfstandig mogelijk kan zijn en blijven. Het sociale netwerk, bijvoorbeeld familie of buren wordt actief betrokken, zodat men ook daar terecht kan, bijvoorbeeld voor de periode na afronding van de begeleiding door Prokino Zorg.

Prokino Zorg

Contactgegevens

Beatrixlaan 13
4461 PM Goes
0113 63 90 70
Zeeland-zorg@prokino.nl
www.prokino.nl

Volg ons: