RST Zorgverleners

Algemeen
RST Zorgverleners is een landelijke organisatie met ruim 1100 medewerkers en biedt cliëntgerichte thuis- en kraamzorg, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Medewerkers met een reformatorische achtergrond leveren vanuit een professionele deskundigheid zorg aan cliënten uit de reformatorische gezindte.

Door middel van het verlenen van Kraamzorg dragen we zorg voor een goede start van het pasgeboren kind, een voorspoedig herstel van de moeder en de integratie in het gezin. We conformeren ons aan het landelijk indicatieprotocol kraamzorg, maar bieden mogelijkheden voor extra zorg als de cliënt daarom vraagt.

Door middel van het verlenen van Thuiszorg, dit bestaat uit de verpleging & verzorging en de huishoudelijke hulp, ondersteunen we cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. Het leven blijft altijd beschermwaardig. Daarom werken we niet mee aan levensbeëindigend handelen en hulp bij zelfdoding.

We zijn er primair voor cliënten die bewust kiezen voor een zorgverlener met een reformatorische identiteit. Onze medewerkers komen als gast bij de cliënt. Ze bieden cliëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Werken en leren bij RST Zorgverleners
Houd jij ervan om andere mensen te helpen? Lijkt het jou leuk om mensen in hun thuissituatie zorg te verlenen? Dan is het goed dat je met RST Zorgverleners kennismaakt. Want of jij nu je diploma al hebt, nog aan je opleiding moet beginnen óf ermee bezig bent, je vindt bij ons een passende werk- en leeromgeving. Er zijn volop uitdagingen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Voor onze actuele vacatures in Zeeland en Goeree-Overflakkee kun je terecht op www.zz.nl, voor een totaaloverzicht kun je kijken op onze website. Daar vind je meer informatie over de huidige vacatures.

Leren bij RST Zorgverleners

BOL
Doe jij een BOL-opleiding? Dan biedt RST Zorgverleners de mogelijkheid om stage te komen lopen. Voor een stageplaats kun je meteen een sollicitatie versturen via de website van RST Zorgverleners.

BBL
Wil je in aanmerking komen voor een BBL-traject waarbij je werkzaam bent bij RST Zorgverleners en ondertussen een opleiding volgt? Kijk dan bij vacatures of er mogelijkheden zijn voor een BBL-traject in jouw woonomgeving.

Heb je belangstelling? Bel onze praktijkopleiders op telefoonnummer 0342 – 405465 of solliciteer via onze website www.rstzorg.nl.

RST Zorgverleners

Contactgegevens

Van de Spiegelstraat 2
4461 LL Goes
0113 39 63 96
info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl

Volg ons: