Schutse Zorg Tholen

De stichting is een protestants christelijke organisatie gelegen op het eiland Tholen, met als hoofdlocatie zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland. De organisatie biedt concepten aan voor verpleging, zorg, wonen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, Hospice, dagbesteding en welzijn.

De zorg wordt zowel binnen (intramuraal) als buiten de muren (extramuraal) van Schutse Zorg Tholen geboden en is in het bezit van het Gouden keurmerk PREZO. 

De intramurale appartementen hebben een oppervlakte van 45m2 en ook alle psychogeriatrische bewoners beschikken over een eigen appartement met sanitaire voorzieningen. De zorg rond de psychogeriatrische bewoner gaat uit van het concept belevingsgericht kleinschalig wonen met een groepsgrootte van maximaal 8 bewoners. 

Het hospice is een kleinschalig samenwerkingsproject van Schutse Zorg Tholen met vrijwilligersorganisatie NPV Tholen

Welzijnsactiviteiten en het zorgrestaurant In de Buurte zijn tevens toegankelijk voor senioren uit de wijk.

Extramuraal wordt Zvw zorg (wijkverpleging en persoonlijke verzorging) en huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (WMO) gegeven aan cliënten:
- in de wijk, 
- in de huurappartementen zorgcentrum De Schutse, 
- binnen het aanleunwoningencomplex Vroonhof, 
- binnen woonzorgcentrum Scheldeoord te Stavenisse,
- binnen  woonzorgcomplex Vestehof. 
In servicecentrum Elenahof te Stavenisse wordt welzijnsactiviteiten georganiseerd en tweemaal per week kunnen 55 plussers deelnemen aan de open tafel.

Door Calibris is Schutse Zorg Tholen erkend als leerbedrijf en leiden we zowel BBL-als BOL-leerlingen op.

Verder biedt Schutse Zorg Tholen aan middelbare scholen de mogelijkheid om leerlingen een aantal dagen een snuffelstage te laten vervullen. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om een juiste beroepskeuze te maken die bij hun mogelijkheden/verwachtingen voldoen.

De huishoudelijk hulp is ondergebracht in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en is een taak van de gemeente Tholen. Schutse Zorg Tholen heeft met de Zeeuwse gemeenten contracten afgesloten voor het leveren van deze hulp, onderverdeeld in de eenvoudige huishoudelijke hulp en huishoudelijke hulp met hulp bij zelfredzaamheid en eenvoudige sociale hulp en observatie. De aanvraag verloopt via het Wmo-loket van de gemeente.

Schutse Zorg Tholen

Contactgegevens

F.M. Boogaardweg 10
4697GM Sint Annaland
0166 658 600
info@schutsezorgtholen.nl
www.schutsezorgtholen.nl

Deel met: