SHL Groep

SHL-Groep is een stichting zonder winstoogmerk die hoogwaardige medische diagnostiek voor de gezondheidszorg levert.

Zorgprofessionals in de eerstelijns gezondheidszorg, zoals huisartsen, verloskundigen maar ook zorginstellingen, kunnen bij onze organisatie terecht voor medische diagnostiek en voor faciliterende ondersteuning in de praktijk. Deze faciliterende ondersteuning is zeer breed: zo bieden we onder andere personeel (praktijkondersteuners) en ondersteuning op het gebied van datamanagement. SHL-Groep beschikt over een zeer geavanceerd laboratorium.

Patiënten kunnen op verwijzing van zorgverleners voor bloedafname dichtbij huis naar één van de ruim 280 locaties in Zuidwest Nederland en indien nodig komen we bij mensen thuis. Daarnaast zijn er SHL diagnostische centra in onder andere Bergen op Zoom, Breda (2x), Den Haag, Etten-Leur, Goes, Oosterhout, Oud-Beijerland, Rijen en Roosendaal voor uitgebreid medisch diagnostisch onderzoek. Hier kan men terecht voor onder meer echo’s, ECG’s, röntgenonderzoek, fundusfotografie, botdichtheidsmetingen en MRI-onderzoek.

SHL-Groep heeft een oproep- en bewakingsdienst voor mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes, Hart- en Vaatziekten of een risico hiervoor (CVRM), Astma/COPD en voor Hartfalen.

SRTB, onze trombosedienst, begeleidt ruim 20.000 mensen bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

Wilt u meer weten? Lees de corporate brochure of ons jaarbericht.

De visie van SHL-Groep: Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland moet blijven gewaarborgd. Daar wil SHL-Groep aan bijdragen. Dat doet SHL-Groep door innovatieve en betrouwbare dienstverlening aan zorgorganisaties in brede zin van het woord. Dat kunnen we omdat we betrokken zijn bij zorgverlener en patiënt.

De missie van SHL-Groep: SHL-Groep is een toonaangevende partner die zorgverleners, organisaties en patiënten rondom de eerste lijn ondersteunt bij het verkrijgen en voorzien van onafhankelijke medisch diagnostische informatie en dataverwerking. SHL-Groep stelt zichzelf hiervoor de hoogste professionele- en servicenormen. We zijn een maatschappelijke onderneming die de zorg rondom de eerste lijn kwalitatief beter maakt en toegankelijk houdt. Waar nodig werken we samen met vooraanstaande partijen als het meer toegevoegde waarde voor de klant oplevert. SHL-Groep: mensen staan centraal, professionaliteit is onontbeerlijk, betrokkenheid essentieel.

Vanuit onze missie en visie staat kwaliteit hoog in het vaandel. Zo is SHL-Groep ISO15189 geaccrediteerd (nr. M025) door de RvA voor de gebieden biometrie, klinische chemie, microbiologie, POCT en trombosedienst (nr. M035). Daarnaast is SHL-Groep lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria en Medisch Diagnostische Centra Nederland (SAN).

SHL Groep

Contactgegevens

Van Dusseldorpstraat 7a
4461 LT Goes
076 502 91 96
www.shl-groep.nl

Volg ons: