Stichting De Akkerwinde

Missie:

De Akkerwinde biedt ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en zaterdagopvang aan kinderen en jongeren met een zorgvraag.  Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij en haar groene omgeving. 

Visie

Kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag hebben wensen en competenties. De Akkerwinde stelt zich ten doel in een groene en gezonde omgeving en op betekenisvolle wijze, competenties te ontwikkelen en uit te breiden, daarbij rekening houdend met de individuele wensen. Daardoor wordt de zelfstandigheid van de deelnemers vergroot, groeit het zelfvertrouwen en daarmee het levensgeluk.

Kernwaarden

De kernwaarden van Stichting De Akkerwinde zijn:

-Groen:

We geven deelnemers de mogelijkheid de natuur, de groene omgeving en een gezonde levensstijl te leven, te beleven en te ervaren. 

-Samen: 

We werken samen met de boerderij, de groene kinderopvang en de  groene buitenschoolse opvang. We werken vanuit de relatie met de deelnemer samen en zoeken de verbinding met het netwerk.  

Collegialiteit is voor ons vanzelfsprekend. We leren van en met elkaar door evaluatie en feedback.

-Passie: 

We zijn trots op De Akkerwinde en werken vanuit intrinsieke motivatie en verbondenheid. We zijn betrokken bij de deelnemers, hun netwerk  en de organisatie. Enthousiasme en bevlogenheid kenmerkt ons handelen.

-Deelnemer voorop:

De wensen en de competenties van de deelnemer zijn richtinggevend aan ons professioneel handelen. We werken betekenisvol, doelmatig en planmatig om de ontwikkeling van de deelnemer te stimuleren.

Klantwaarden

Als we bij De Akkerwinde over klantwaarde praten, bedoelen we in eerste instantie de waarde die we leveren aan onze deelnemers en hun ouders/ vertegenwoordigers. Het gaat hierbij om de waarneming van de deelnemers en hun ouders/ vertegenwoordigers over waarom wij waardevol zijn.  De Akkerwinde heeft de volgende klantwaarden omschreven:

-  Groen

-  Kleinschalig

-  Persoonlijk

- Betrokken

- Gezond

- Duidelijkheid

- Structuur

- Zinvol-betekenisvol

- Inclusief

- Ontwikkelingsgericht

Klantbeloften

Klantbeloften maken duidelijk wat onze deelnemers en hun ouders/ vertegenwoordigers van ons mogen verwachten. Klantbeloften geven richting en houden ons scherp.

De Akkerwinde heeft de volgende 8 klantbeloften geformuleerd:

 

 1. Persoonlijke aandacht: Op De Akkerwinde word ik gezien en hoor ik erbij

 

 1. Groen en gezond: In mijn werk of vrijetijdsbesteding krijg ik de kans om de natuur, de groene omgeving en een gezonde levensstijl actief te ervaren en te beleven

 

 1. Wensen en competenties: Op De Akkerwinde wordt uitgegaan van mijn persoonlijke wensen en competenties

 

 1. Afstemming: De begeleiding die ik krijg, is afgestemd met mijn omgeving, ontwikkelingsgericht en past bij mijn hulpvraag

 

 1. Structuur en duidelijkheid: In de begeleiding die ik op De Akkerwinde krijg, helpen de duidelijkheid en structuur die ik ervaar, mij op weg naar meer zelfstandigheid

 

 1. Gedreven medewerkers: Mijn begeleiders op De Akkerwinde werken vanuit een intrinsieke motivatie en betrokkenheid

 

 1. Verantwoordelijke medewerkers: Mijn begeleiders voelen zich verantwoordelijk voor mijn welzijn, zorg, begeleiding en veiligheid

 

 1. Inclusief: Ik lever een zinvolle en betekenisvolle bijdrage aan een groen en gezond bedrijf en sta midden in de maatschappij

Aanbod

Stichting De Akkerwinde heeft de volgende vormen van opvang te bieden:

 • Ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking (van maandag tot en met vrijdag)
 • Zaterdagopvang aan kinderen en jongeren (4-25 jaar) met een zorgvraag
 • Stage- en werkervaringsplaatsen voor kinderen en jongeren die onderwijs volgen op een ZMLK-school of het mytyl-onderwijs.

Lageweg 6
4443 RE Nisse
0113 - 351144 / 06 - 15425463
info@de-akkerwinde.nl
www.de-akkerwinde.nl