Stichting DOOR

Cliënten bij Stichting DOOR vallen nog onder de verantwoording van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarom gelden er in de woonboerderij strikte regels. Zo dienen cliënten in principe iedere dag van 23.00 uur tot 06.00 uur in de boerderij aanwezig te zijn. Er is 24 uur per dag begeleiding. 

Stichting DOOR biedt in het kader van de resocialisatie een verplicht en gevarieerd dagbestedingsprogramma aan.

Van iedere cliënt wordt bij Stichting DOOR verwacht dat hij deelneemt aan het dagbestedingsprogramma. Het programma kan zowel op de boerderij als daarbuiten worden aangeboden. Voor iedere cliënt wordt er naar gestreefd dat het programma past bij zijn wensen, mogelijkheden en interesses, gericht op zijn resocialisatie. Daarnaast ontvangen cliënten begeleiding bij het vinden van een baan of volgen van een opleiding.

Tijdens de periode op de boerderij wordt een cliënt, waar mogelijk, begeleidt naar zelfstandig wonen. Het is hierin mogelijk dat Stichting DOOR bemiddelt tussen cliënt en nazorgorganisaties.

Stichting DOOR zoekt samenwerking met ketenpartners om cliënten, na een periode van detentie, hun leven opnieuw vorm te geven en te laten participeren in de samenleving. Werk is hierbij een onmisbare schakel. Samen zoeken we naar mogelijkheden. Perspectief is hierbij het motto.

Enthousiaste vrijwilligers worden betrokken bij het begeleidingsproces van de cliënten. Ze werken bij ons als maatje, als gastheer of –vrouw of ondersteunen cliënten waar dat nodig is. Vrijwilligers zijn heel erg belangrijk voor Stichting DOOR!

Stichting DOOR werkt o.a. samen met andere organisaties zoals Reclassering Nederland, Emergis Verslavingsreclassering, Forensische Zorg Zeeland, woningbouwcorporaties, Veiligheidshuis Zeeland en het Leger des Heils.

Werken bij Stichting DOOR
Als je bij Stichting DOOR werkt, sta je midden in de maatschappij. Je bent een heel belangrijke schakel voor cliënten in het proces van gevangenschap naar vrijheid. Je hebt vaak te maken met cliënten met complexe achtergronden en -eigenschappen. Je motiveert en stimuleert cliënten naar een leven zonder criminaliteit. Naast een degelijke opleiding, tact en inlevingsvermogen ben je flexibel, empathisch en standvastig.

Werken bij Stichting DOOR is nooit gemakkelijk maar altijd uitdagend en inspirerend!

Leren bij Stichting DOOR
Ben jij op zoek naar een uitdaging in jouw stages? Ben jij iemand die stevig in zijn schoenen staat? Dan ben je bij Stichting DOOR aan het juiste adres om aan je leerdoelen en vaardigheden te werken.

Werken met (ex-)gedetineerden is bijzonder. Het is uitdagend en vraagt veel van jou. Sociale vaardigheid, overtuigingskracht, enthousiasme, relativeringsvermogen en inzet zijn belangrijk.

Ondersteunt door een team van gemotiveerde collega's krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen tot een stevige beroepsbeoefenaar in een veelzijdig werkveld.

Volg jij een opleiding op minimaal HBO-niveau in het maatschappelijk domein (bijvoorbeeld SPH OF MW) en zit je in het derde of vierde leerjaar? Dan is een stageplaats bij Stichting DOOR misschien iets voor jou. 

Als stagiaire ontvang je een stagevergoeding van € 150,00 per maand (voor 32 uur per week).

Stagiaires dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

Ligging en bereikbaarheid
Kijk hiervoor op: http://www.stichtingdoor.nl/

Stichting DOOR

Contactgegevens

Golsteinseweg 4 
4333 RA Middelburg 
0118 635 627
info@stichtingdoor.nl
www.stichtingdoor.nl

Volg ons: