Stichting lentekind

Stichting Lentekind is een orthopedagogisch dagcentrum in Zeeland voor:

  • kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand.
  • kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar.

Lentekind hanteert in haar visie vier belangrijke uitgangspunten:

  • ieder kind, ongeacht de mate van de beperking, heeft behoefte aan ontwikkeling;
  • beweging en ontwikkeling gaan hand in hand;
  • contact, spel en plezier zijn belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling;
  • contacten met leeftijdsgenoten zonder beperking dragen bij aan de ontwikkeling.

De naam Lentekind verwijst naar het seizoen de lente. Het seizoen waarin groei en bloei centraal staan.

Binnen Lentekind willen we dat alle kinderen en jongvolwassenen kunnen groeien en ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Stichting Lentekind is een groeiende organisatie en probeert waar mogelijk haar aanbod af te stemmen op de vraag van de ouders en kind.

Stichting Lentekind

Contactgegevens

Beneluxlaan 16
4334 GJ Middelburg
06 26985530
info@stichtinglentekind.nl
www.stichtinglentekind.nl

Volg ons: