Stichting Welzijn Middelburg

Deelnemen aan de maatschappij én je er in thuisvoelen. SWM zet zich hier voor in. Van zorgen voor naar zorgen dat is ons motto!

Missie SWM

staat als professionele maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving en zet zich er voor in dat iedereen in Middelburg en omstreken aan die samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt en zich kan ontwikkelen.

Visie SWM
signaleert ontwikkelingen in de samenleving tijdig en speelt hier adequaat op in. Het doel is om de leefbaarheid in buurten en kernen te vergroten. Door proactief en vraaggericht te werken levert SWM maatwerk en draagt nadrukkelijk bij aan een inclusieve samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij van groot belang. Uitgangspunt is het versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners.

Vrijwilligerswerk
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Of vanuit een organisatie op zoek naar vrijwilligers? Wij helpen jullie graag op weg! welzijnmiddelburg.nl/vrijwilligerswerk/vacatures

Stichting Welzijn Middelburg

Contactgegevens

Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg
0118 727 013
info@welzijnmiddelburg.nl
welzijnmiddelburg.nl

Volg ons: