Stichting Zuidwester

Zuidwester is een zorgorganisatie in een dynamische omgeving, met ambitieuze doelen richting 2020. Wij zijn er voor kwetsbare burgers; kinderen en volwassenen die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg en aandacht vragen. Wij stimuleren hen om het maximale uit het dagelijkse leven te halen. Want net als voor ieder ander is het voor cliënten van Zuidwester belangrijk om van het leven te kunnen genieten. Dat past bij onze focus: waardevol leven en zinvol werk.

Zuidwester is op weg naar een wijze van werken waarbij de driehoek ‘cliënt, ouder/verwant, professional’ centraal staat en waarbij de interactie tussen cliënten en medewerkers elkaars kwaliteit van bestaan vergroot. Uitgangspunten hierbij zijn een nieuwe besturings- en managementfilosofie, waarbij zelfverantwoordelijkheid het principe is. Onze ambitie is om in 2020 een toonaangevende organisatie op het gebied van zorgverlening te zijn. Alle medewerkers van Zuidwester worden daarbij betrokken, onder andere via een kennis- en cultuurtraject. Onze kernwaarden daarbij zijn Samen, Eigenheid en Gastvrij.

Contact
Heb je vragen over ons opleidingsaanbod? Neem dan contact op met onze medewerkers van het Leercentrum via leercentrum@zuidwester.org of 0187 898790.

Heb je vragen over onze vacatures en solliciteren, neem dan contact op met onze collega's van de afdeling P&O via p&o@zuidwester.org of 0187 898888.

Stichting Zuidwester

Contactgegevens

Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis
0187 89 88 88
info@zuidwester.org
www.zuidwester.org

Volg ons: