Viazorg

Werk voor Zorg en Welzijn
Viazorg werkt voor zorg en welzijn in Zeeland. Onze loopbaanportal www.ZZ.nl biedt wekelijks de nieuwste vacatures in zorg en welzijn en wordt dagelijks bekeken door duizenden bezoekers. Daarnaast bieden we een uitgebreid dienstenpakket op het terrein van arbeid, personeel en organisatie met o.a. loopbaantrajecten, diverse workshops en trainingen.

Stichting Viazorg is opgericht door Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met als hoofddoel: instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg - en welzijnssector. Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen. Sinds 2013 ook de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College.

Viazorg ondersteunt en adviseert de zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk regionale en sub-regionale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen.

RegioPlus

Viazorg is één van de 14 organisaties die landelijk samenwerken in de Stichting RegioPlus. De stichting stelt de 14 regionale werkgeversorganisaties in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio.

Alle regionale werkgeversverbanden hebben binnen het beleidsprogramma 'Koersen op kansen, regionaal resultaat' vier programmalijnen geformuleerd waarop ze projecten uitvoeren:

  1. Strategisch arbeidsmarktbeleid
  2. Werven met beleid
  3. Kwalificeren voor zorg en welzijn
  4. Beleid duurzame inzetbaarheid

Kijk voor meer informatie o.a. over de programmalijnen op de website van RegioPlus.

Contactgegevens

Stationspark 2  
4462 DZ Goes
(0113) 25 00 73
info@viazorg.nl

Volg ons: