William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (onderdeel van Partners voor Jeugd)

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR) is onderdeel van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. Wij bieden hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Een beperking is levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. De hulpvraag en daarbij het hulpaanbod vereisen maatwerk.

Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
www.williamschrikker.nl