WoondroomZorg BV

WoondroomZorg
Steeds vaker kiezen mantelzorgers van mensen die in het dagelijks leven zorg en begeleiding nodig hebben voor de mogelijkheid om die zorg – samen met andere zorgvragers – zoveel mogelijk zelf te organiseren. Door gebruik te maken van een PGB (persoonsgebonden budget) en de krachten te bundelen kan op die manier met relatief beperkte middelen kwalitatief goede zorg worden gerealiseerd. Op deze manier houden mantelzorgers en cliënten de regie over de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en verleend en blijven zij daarbij betrokken.

Kernactiviteiten van WoondroomZorg

  • Het leveren van ondersteunende begeleiding, huishoudelijke verzorging en andere vormen van geïndiceerde thuiszorg ten behoeve van kleine mantelzorginitiatieven.
  • Het daartoe mede faciliteren van de totale bedrijfsvoering van kleine mantelzorginitiatieven op het gebied van wonen en zorg, die zijn bedoeld voor mensen met een levenslange zorgbehoefte.
  • Het bewaken van het handhaven van de uitgangspunten van het Woondroomconcept, waarbij de regie bij de betrokken mantelzorgers ligt.

Werken bij WoondroomZorg
Bij WoondroomZorg werken mensen die het aantrekkelijk vinden om samen met het netwerk en de bewoner een passend woon- en leefklimaat te creëren voor de bewoners van kleinschalige wooninitiatieven. Zij beschouwen het als een uitdaging al hun deskundigheid en creativiteit aan te wenden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij individuele wensen en behoeftes van bewoners, zonder dat het gevoel van zelfbeschikking en regie over het eigen leven van de bewoners onnodig wordt aangetast.

Werken bij WoondroomZorg vraagt in de eerste plaats betrokkenheid en affiniteit met mensen met een zorgbehoefte die een leven lang duurt en hun familie. Daarnaast zijn deskundigheid en een passende opleiding van belang.

WoondroomZorg verwacht van al haar medewerkers een professionele houding en maximale inzet. Daar tegenover stelt WoondroomZorg alles in het werk om een prettig werkklimaat en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor haar medewerkers te realiseren.

Voor alle medewerkers geldt dat zij starten met een jaarcontract bij het betreffende wooninitiatief. Daarna wordt besloten of een vaste aanstelling of verlenging van het jaarcontract wordt geboden.

WoondroomZorg is lid van Actiz  en hanteert voor al haar medewerkers de CAO VVT (Thuiszorg)

Huidige vacatures van WoondroomZorg bekijken
www.woondroomzorg.nl/WerkenbijWoondroomZorg

WoondroomZorg B.V.

Contactgegevens

Van Dam van Isseltweg 2A
4191 KC Geldermalsen
0343 591 422
info@woondroomzorg.nl
www.woondroomzorg.nl

Volg ons: