Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is een jonge (10 jaar) organisatie die werkzaam is binnen Zeeland op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Ons kenmerk is dat we geen stichting zijn van hulpverleners, maar van cliënten, familie en betrokken medewerkers. Elke dag weer proberen we mensen met een ernstige psychiatrische ziekte zo goed mogelijk te laten wonen en werken door een combinatie van zelfstandigheid en gemeenschappelijkheid. We streven er dus bewust naar een leef-, woon- en werkgemeenschap te zijn, met als uniek kenmerk de directe betrokkenheid van familie en korte lijnen tussen cliënten, ouders, verpleegkundigen en psychiater.

Zeeuwse Gronden heeft op dit moment een vijftal woonlocaties in Zeeuws-Vlaanderen, 1 in Middelburg en 1 in Ovezande en groeit sterk. Ons doel is binnen iedere gemeente van Zeeland een woonlocatie te ontwikkelen, zodat mensen met een ernstige psychiatrische ziekte in hun gemeente van herkomst zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en/of werken.

Bijzondere aandacht is er voor de eenheid van zorg. Behandeling van de psychiatrische aandoening, begeleiding, wonen en het aanbieden van dagactiviteiten zijn niet van elkaar te scheiden. Goede zorg op het ene domein werpt vruchten af op de andere domeinen. In het bijzonder is er aandacht voor de participatie in sociale en culturele activiteiten. Daarnaast wordt waar mogelijk familie en andere belangrijke personen uit het sociale netwerk betrokken bij de zorg.

Zeeuwse Gronden

Contactgegevens

Axelsestraat 8a
4537 AJ Terneuzen
0115 621 314
info@zeeuwsegronden.nl
www.zeeuwsegronden.nl

Volg ons: